Lube Svetlitsa

senior solist

Sonya Tasha

junior solist

Igor Ira

senior solist

Nadia Alina

senior solist

Irinei Timofei

senior solist

Gala Vladilen

junior solist

Yelizaveta Kir

senior solist

Darya Yevgeny

senior solist